HOŞGELDİN RAMAZAN

ALLAH DOSTUKEPENEKZADE HACI OSMAN NURİ EFENDİ HAZRETLERİ
1319 Rumi 1903 Miladi senesinde Denizli'de dünyaya teşrif etmiş olup babası Denizli eşrafından Kepenekoğullarından Mehmet Efendi annesi ise özkardeş kızı Ayşe hanımdır. İbtidai Rüştiye ve İdadi (ilk, orta,lise) mekteplerini başarı ile bitirmiştir. Bundan sonra baba mesleği olan debağatla iştigal etmiş askerliğine kadar babasının yanında çalışırken bir taraftanda dini bilgisini geliştirmiştir. Askerlik dönüşü ticaretle meşgul olmuş bu arada Denizli'nin tanınmış ailelerinden Nazire Hanimefendi ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki kerimeleri hayatta olup nesli paklerinin bunlardan devam ettiğini görüyoruz.
Ticaretle iştiğalin yanısıra bir yandan da Musa Mahallesi amii Şerifinde fahri İmam-Hatiplik görevini yaparken asaleten aynı camiye tayini yapılmış 23 sene de kadrolu olarak devam etmiştir. geçen zaman içerisinde bu hizmetleri ifa ederken de boş durmamış zamanın kıymetli hocalarından tasavvufa ait bilgiler elde etmisse de doyurucu olmamış, tasavvuf ilimden ziyade hal olduğu için bir hal ehli bulasıya kadar aramış ve sonra da aradığını bulmuştur.
Şems-i Tebrizi'yi Tebriz'den Konya'ya gönderen güzel Mevla Van Erdiş'den evladı Rasülden olan Seyyid Muhammed Hacı Hafid Efendi hazretlerini Denizli'ye göndermiş ve böylece aşık maşukuna kavuşup muratlarına ermişlerdir.Nitekim aşağıda ki dörtlükte belirtildiği gibi;
BÜYÜKLERLE DOLU KALBİN
HEP HAKKADIR SENİN SEVGİN
TA ERDİŞ'TEN HAFİD PİRİN
ARADIĞIMI BULDUM DİYOR.
Ve böylece uzun yıllar hazreti Muhammed Hafid Arvasi Hazretlerine hizmet ediyor. Her işte onun yardımcısı oluyor. Muhterem Hacı Muhammed Hafid Efendi Hazretleri ahirete irtihal etmeden irşada görevlendirip her türlü yetki ve tasarruflarını ona tevdi ediyor. Haseb ve nesep bakımından da güzel Peygamberin (S.A.V) nesli pak-i olan Mürşidi ile karabet kurupakrabalık şerefine nail olmuştur.
Muhterem Hacı Osman Nuri Hazretleri fasılasız olarak ömrünün sonuna kadar dükkanında ve evinde sohbetlere devamlı gece gündüz demeden, usanmadan, yorulmadan halkı Hakk yola irşad etmiş olup on binlerce talibi hakka ittiba ettirmiştir. Bu güzel hizmetleri yaparken en büyük destek ve yardımı, Muhtereme zevceleri saliha insan Hacı Nazire Hanımefendiden görmüştür. Muhtereme zevcelerinin 15 Temmuz 1980 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşması ve yaşının epeyce ilerlemesine rağmen H. Osman Nuri Hazretleri Hakk hizmetinden bir nefes bile geri kalmamıştır.
Bu arada istirahat için Bursa'ya gitmiş Bursa'da 1981 yılı Temmuz ayının sekizinci Çarşamba Hicri 1401 Ramazanı Şerifin altıncı günü İmsaktan sonra oruçlu olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah garik-i Rahmet eylesin ve şefaatlarına cümlemizi nail eylesin.
Bursa'dan Denizli'ye mübarek naaşı getirilmiş Perşembe günü hane-i saadetlerinde anılarak on binlerce sevenlerin omuzunda ulu Camii ye getirilip orada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra ebedi istirahatgahı olan asri mezarlıkta ki türbesine tevdi edilmiştir.Türbesi devamlı olarak her gün ziyaret edilmektedir. Kaber taşında ise şöyle ibretamiz bir mısra yazılıdır;
İBRET ALSA İNSAN CİHANDA GÜLMEZ
MEVLA ÖYLE BUYURUR VELİLER ÖLMEZ
TALİPLERİ İRŞAD EDEREK ÇOK VERDİ EMEK
MÜRŞİTLERİN KAMİLİ HACI OSMAN KEPENEK
OKU RUHUNA BİR FATİHA ÜÇ İHLAS
BUYDU KULLAR İÇİNDE HAS VE HAVAS...

Hiç yorum yok: